Categoría: Uncategorized

Sự kiện của công ty là nền tảng tư duy lãnh đạo

27,Tháng Mười Hai 2023 Duc Le

   Các sự kiện kinh doanh mang đến cơ hội tốt cho các công ty thể hiện khả năng lãnh đạo về tư tưởng và định vị các giám đốc điều hành như những chuyên gia trong ngành. Dưới đây là các chiến lược hiệu quả để tận dụng các sự kiện cho hoạt động […]

Leer más

Sức mạnh của giao tiếp trực tiếp – Tại sao các sự kiện trực tiếp vẫn quan trọng

25,Tháng Mười Một 2023 Duc Le

   Trong thời đại kỹ thuật số phát triển, sức mạnh của việc đưa mọi người đến với nhau tại các sự kiện trực tiếp vẫn không thể sánh được. Mặc dù giao tiếp ảo đã phát triển, những kết nối con người trực tiếp tạo ra những trải nghiệm tác động mạnh mẽ thúc […]

Leer más