Categoría: Uncategorized

TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN CÓ KẾ HOẠCH KINH DOANH ỨNG PHÓ VỚI ĐẠI DỊCH TRONG TƯƠNG LAI?

24,Tháng Bảy 2020 Duc Le

Các doanh nghiệp không thuộc tổ chức chính phủ trước đây thường không có các kế hoạch chi tiết để đối phó với dịch bệnh. COVID-19 đã cho chúng ta thấy được tầm quan trọng của khả năng chủ động và đánh giá lại kế hoạch hiện tại của doanh nghiệp để chuẩn bị, phản […]

Leer más

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VÀ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG TRONG SỰ THAY ĐỔI CỦA THẾ GIỚI

6,Tháng Bảy 2020 Duc Le

Thế giới đang không ngừng thay đổi, vì thế các chương trình sự kiện cần phải phát triển để duy trì hiệu quả trong việc tạo ra các tác động có ý nghĩa. Trước sự thay đổi đó, PTG M&E đã tiến hành nâng cấp Mô hình dự báo khả năng cải thiện và phát […]

Leer más