13,Tháng Mười Một 2023

Các chiến lược quản lý rủi ro cho các sự kiện và chương trình du lịch

  

Khi quản lý các sự kiện và công tác du lịch, việc triển khai các quy trình quản lý rủi ro là điều vô cùng quan trọng để bảo vệ công ty khỏi các trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn. Dưới đây là một số chiến lược hiệu quả để giảm thiểu các rủi ro chính:

  

 Các hợp đồng nhà cung cấp

  

Bao gồm các điều khoản về trách nhiệm pháp lý và hủy bỏ trong các hợp đồng với nhà cung cấp và địa điểm tổ chức để chuẩn bị cho các sự kiện bất ngờ. Yêu cầu nhà cung cấp cung cấp bảo hiểm và biên bản bồi thường. Xem xét các điều khoản bất khả kháng.

  

 Bảo hiểm du lịch

  

Đảm bảo mua các gói bảo hiểm du lịch toàn diện cho nhân viên, bao gồm các trường hợp khẩn cấp y tế, hủy chuyến bay, mất hành lý, v.v. Khuyến khích hành khách mua thêm bảo hiểm khi cần thiết cho các chuyến đi có rủi ro cao.

  

 Kế hoạch ứng phó sự cố

  

Xây dựng các quy trình khẩn cấp cho các sự cố liên quan đến sự kiện và du lịch – vấn đề y tế, an ninh, giao thông, v.v. Đào tạo nhân viên và truyền đạt các thủ tục ứng phó cho hành khách trước. Có đường dây hỗ trợ 24/7.

  

 Hệ thống liên lạc

  

Triển khai các hệ thống theo dõi hành khách để giám sát nhân viên ở nước ngoài theo thời gian thực. Cung cấp cho hành khách các số điện thoại khẩn cấp, quy trình ứng phó và thủ tục kiểm tra. Đưa ra các cảnh báo đi lại đối với các địa điểm rủi ro cao.

  

 Xét duyệt và sàng lọc

  

Tiến hành kiểm toán nhà cung cấp sự kiện và địa điểm. Xem xét các kế hoạch an toàn và các biện pháp bảo mật của địa điểm. Lọc tên người tham dự hoặc du khách với các danh sách theo dõi để xác định các rủi ro tiềm ẩn. Tiến hành kiểm tra lý lịch cho nhân viên sự kiện nếu cần.

  

 Các quy định về sức khỏe và an toàn

  

Đánh giá các rủi ro sức khỏe tại địa điểm sự kiện và xây dựng các kế hoạch giảm thiểu. Đảm bảo bảo hiểm bao gồm ốm đau hoặc chấn thương. Thực thi các quy định như yêu cầu tiêm chủng, kiểm tra thân nhiệt thường xuyên, trạm khử trùng, giãn cách xã hội, v.v.

  

Với các chiến lược quản lý rủi ro vững mạnh, các đội du lịch và tổ chức sự kiện doanh nghiệp có thể ứng phó hiệu quả với các sự gián đoạn, bảo vệ công ty khỏi trách nhiệm pháp lý và đảm bảo sự an toàn cho hành khách công tác. Sự chuẩn bị giúp giảm thiểu tác động của các sự cố bất ngờ.