Categoría: Uncategorized

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ VÀ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG TRONG SỰ THAY ĐỔI CỦA THẾ GIỚI

6,Tháng Bảy 2020 Duc Le

Thế giới đang không ngừng thay đổi, vì thế các chương trình sự kiện cần phải phát triển để duy trì hiệu quả trong việc tạo ra các tác động có ý nghĩa. Trước sự thay đổi đó, PTG M&E đã tiến hành nâng cấp Mô hình dự báo khả năng cải thiện và phát […]

Leer más