4,Tháng Mười Hai 2023

Thu hút sự ủng hộ: Các chiến lược bán sự kiện cho các bên liên quan chủ chốt

  

Việc thu hút sự ủng hộ nội bộ cho các sự kiện có thể là một thách thức khi có nhiều bên ra quyết định tham gia. Dưới đây là những chiến lược hiệu quả để thuyết phục các bên liên quan chủ chốt:

  

 Xác định những người ra quyết định thực sự

  

Lập bản đồ các cá nhân nắm quyền kiểm soát ngân sách và có ảnh hưởng. Gặp gỡ họ trực tiếp thay vì thông qua trung gian. Hiểu rõ các ưu tiên và điểm đau cho phép lựa chọn phương án trình bày phù hợp.

  

 Định lượng giá trị

  

Tạo các dự báo ROI cụ thể cho thấy sự kiện sẽ hỗ trợ các KPI kinh doanh như doanh số, tuyển dụng hoặc kết nối. Sử dụng dữ liệu từ các chương trình trước để thể hiện tác động tiềm năng. Số liệu thuyết phục những bên liên quan đưa ra quyết định dựa trên lý trí. 

  

 Thu hút sự ủng hộ của cấp quản lý trung gian trước  

  

Đảm bảo có được sự ủng hộ từ cấp quản lý trung gian, những người có thể bênh vực ý tưởng sự kiện của bạn lên cấp cao hơn. Họ có thể truyền đạt giá trị cho lãnh đạo cấp cao dựa trên nhu cầu của nhân viên và những hiểu biết từ phía tiền tuyến.

  

 Kết nối các bên liên quan ngay từ đầu 

  

Đưa các bên liên quan chủ chốt vào quá trình lập kế hoạch ngay từ đầu. Cùng nhau bổ sung ý tưởng và lắng nghe ý kiến đóng góp. Họ sẽ cảm thấy được đầu tư và có nhiều khả năng cấp ngân sách và hỗ trợ.

  

 Nhấn mạnh khả năng nhìn thấy thương hiệu 

  

Nêu bật các cơ hội quảng bá thương hiệu và PR của sự kiện như các giờ phát biểu, tài trợ, phơi bày trên mạng xã hội, đưa tin truyền thông và tạo dựng hình ảnh chuyên gia. Liên kết với các mục tiêu tiếp thị và truyền thông. 

  

 Linh hoạt về thời điểm và quy mô

  

Nếu bạn cảm nhận được sự do dự, hãy đề nghị triển khai thí điểm một sự kiện nhỏ hơn trước hoặc lùi thời gian xa hơn. Đừng bỏ tất cả trứng vào một rổ. Hãy bắt đầu nhỏ và xây dựng một chương trình định kỳ.

  

Khi đảm bảo được sự ủng hộ của các bên liên quan ngay từ đầu, các sự kiện sẽ được đẩy mạnh và nhận được sự hỗ trợ nội bộ. Làm rõ giá trị với từng bên ra quyết định thông qua việc thiết lập vị thế đúng đắn và giao tiếp liên tục.