14,Tháng Mười Hai 2023

Thiết kế sự kiện phù hợp với giá trị cốt lõi và văn hóa doanh nghiệp

  

Khi tổ chức các sự kiện doanh nghiệp, việc chương trình phù hợp với giá trị cốt lõi và văn hóa tổ chức là rất quan trọng. Điều này giúp củng cố thương hiệu và thu hút nhân viên. Dưới đây là một số mẹo để đạt được sự phù hợp về văn hóa:

  

 Phản ánh giá trị thông qua chủ đề 

  

Kết hợp các giá trị cốt lõi như sáng tạo, làm việc nhóm, chính trực hoặc cộng đồng vào tên sự kiện, các yếu tố trang trí và nhận diện thương hiệu. Thể hiện các giá trị thông qua các chi tiết biểu tượng. Ví dụ, một bữa tối theo chủ đề “Đạt thành tựu cùng nhau” hỗ trợ tinh thần hợp tác.

  

 Nhấn mạnh văn hóa trong các thông điệp

  

Sử dụng ngôn ngữ nội bộ và các câu chuyện của diễn giả thể hiện các giá trị văn hóa mong muốn như minh bạch, xuất sắc hoặc tinh thần tiên phong. Tôn vinh các câu chuyện về nhân viên thể hiện các giá trị cốt lõi. 

  

 Thúc đẩy giao tiếp cộng đồng

  

Tạo điều kiện cho các phiên thảo luận mở để nhân viên chia sẻ ý tưởng và trải nghiệm củng cố các mối quan hệ cộng đồng. Các cuộc trò chuyện nhóm tạo sự tham gia phù hợp với tinh thần “Một đội”.

  

 Lựa chọn giải trí phù hợp

  

Chọn các nghệ sĩ biểu diễn hoặc hoạt động truyền cảm hứng phản ánh các giá trị tổ chức như đam mê, chất lượng, trách nhiệm và lãnh đạo. Giải trí năng động kết hợp văn hóa và cộng đồng.

  

 Khuyến khích giao lưu liên bộ phận 

  

Tránh các nhóm cô lập bằng cách xen kẽ sắp xếp chỗ ngồi. Thiết kế các chương trình như thử thách liên bộ phận để khuyến khích gắn kết giữa các phòng ban. Sự kết nối chéo hỗ trợ tinh thần “Một công ty”.

  

 Kết hợp các hoạt động có ý nghĩa

  

Hợp tác với các tổ chức từ thiện liên quan đến các giá trị xã hội của công ty như giáo dục, môi trường hoặc đa dạng và hòa nhập. Gây quỹ cho các tổ chức có ý nghĩa thể hiện văn hóa quan tâm.

  

Việc liên kết chiến lược các sự kiện với các trụ cột của công ty sẽ giành được lòng tin của nhân viên, tăng cường sự gắn kết và củng cố bản sắc doanh nghiệp. Sự tham gia tập trung vào giá trị dẫn đến những trải nghiệm chân thực và đáng nhớ.