19,Tháng Bảy 2023

Khai thác quản lý Scrum trong công nghệ thông tin: Hướng dẫn cho các công ty/đơn vị tổ chức sự kiện để tận dụng lợi ích của nó

Giới thiệu:

Trong thế giới sự kiện nhanh chóng giải phóng hiện nay, việc hoàn thành dự án một cách hiệu quả, đúng tiến độ và trong ngân sách là điều quan trọng để đạt được thành công. Scrum, một khung công việc linh hoạt được thiết kế ban đầu để phát triển phần mềm, đã trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực tổ chức sự kiện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách các công ty hoặc đơn vị tổ chức sự kiện có thể tận dụng việc quản lý Scrum trong lĩnh vực công nghệ thông tin để thu được lợi ích, nâng cao hiệu quả, hợp tác với sự hài lòng của khách hàng.

1. Hiểu về quản lý Scrum:

Scrum là một khung công việc quản lý dự án linh hoạt, thúc đẩy công việc phát triển theo từng giai đoạn và theo từng bước tăng dần. Nó cung cấp tính năng hoạt động, tính thích nghi và cải thiện liên tục. Bằng cách chia nhỏ các dự án phức tạp thành các Sprint quản lý được, Scrum cho phép các nhóm tập trung vào công việc mang lại giá trị trong giai đoạn rút ngắn.

2. Cải thiện kế hoạch dự án:

Các công ty tổ chức sự kiện có thể tận dụng việc Scrum nhấn mạnh kế hoạch dự án hiệu quả. Sử dụng sản phẩm tồn đọng để xác định và ưu tiên các nhiệm vụ, tính năng và yêu cầu cho từng sự kiện. Điều này cho phép phân bổ nguồn lực tốt hơn, quản lý rủi ro và định hướng cho các bên liên quan. Lập kế hoạch chạy nước rút cuộc họp xuyên suốt đảm bảo sự rõ ràng và hệ thống tốt nhất giữa các thành viên trong nhóm.

3. Tăng cường sự hợp tác và giao tiếp:

Scrum khuyến nghị hợp tác đa chức năng và giao tiếp thường xuyên. Các công ty tổ chức sự kiện có thể tận dụng điều kiện này bằng cách sắp xếp các nhóm  đa ngành bao gồm những người có kỹ năng khác nhau. Qua các cuộc họp độc lập hàng ngày, các nhóm có thể đồng bộ công việc, giải quyết các chế độ và thông báo tiến độ. Phương pháp hợp tác này thúc đẩy sự sáng tạo, trách nhiệm và ý thức chung về quyền sở hữu.

 

Còn tiếp!!